Results

TT Elite Series 04/12 13:50 - Tomasz Filbrandt v Przemyslaw Perzynski W 3-0
TT Elite Series 04/12 12:35 - Tomasz Filbrandt v Michal Minda W 3-2
TT Elite Series 04/12 11:25 - Tomasz Filbrandt v Adrian Eliasz W 3-2
TT Elite Series 04/12 10:15 - Bartlomiej Skorko v Tomasz Filbrandt W 0-3
TT Elite Series 04/12 09:25 - Tomasz Filbrandt v Arkadiusz Mugowski W 3-1
TT Elite Series 04/12 07:30 - Tomasz Filbrandt v Przemyslaw Perzynski W 3-1
TT Elite Series 04/12 06:40 - Bartlomiej Skorko v Tomasz Filbrandt W 1-3
TT Elite Series 04/12 05:30 - Adrian Eliasz v Tomasz Filbrandt W 0-3
TT Elite Series 04/12 04:25 - Michal Minda v Tomasz Filbrandt W 1-3
TT Elite Series 04/11 22:20 - Damian Korczak v Tomasz Filbrandt L 3-2
TT Elite Series 04/11 21:30 - Slawomir Dosz v Tomasz Filbrandt L 3-0
TT Elite Series 04/11 20:40 - Tomasz Filbrandt v Karol Wisniewski W 3-0