Results

TT Elite Series 11/27 05:25 - Jakub Witkowski v Karol Wisniewski L 2-3
TT Elite Series 11/27 03:50 - Szymon Kolasa v Jakub Witkowski L 3-1
TT Elite Series 11/27 03:00 - Mateusz Rutkowski v Jakub Witkowski L 3-1
TT Elite Series 11/27 02:15 - Jakub Witkowski v Maksymilian Miastowski L 0-3
TT Elite Series 11/27 01:00 - Jakub Witkowski v Filip Mlynarski L 1-3
TT Elite Series 11/26 23:45 - Jakub Witkowski v Szymon Kolasa L 0-3
TT Elite Series 11/26 22:10 - Jakub Witkowski v Adrian Spychala W 3-2
TT Elite Series 11/26 21:00 - Jakub Witkowski v Maksymilian Miastowski L 0-3
TT Elite Series 11/26 19:25 - Jakub Witkowski v Dawid Michna L 0-3
TT Elite Series 11/26 18:10 - Jakub Witkowski v Krystian Kolodziej L 0-3
TT Elite Series 11/06 05:25 - Jakub Witkowski v Szymon Seroka L 0-3
TT Elite Series 11/06 03:50 - Krzysztof Kapik v Jakub Witkowski W 1-3