Cursa 10 Kasamatsu 2024-04-03 03:55

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 4 Final Itto MASAHARU FUJITA Hitomi Miyashita SP
04/02 11:26
-
04/03 03:56
2 2 Copano Atlanta KATSUYOSHI ITO Shin Higashikawa SP
04/02 11:26
-
04/03 03:56
3 1 Pamphilj KYOICHI ITO Hosokawa Satoshi SP
04/02 11:26
-
04/03 03:56
4 3 Masquerade KATSUYOSHI ITO Isshin Matsumoto SP
04/02 11:26
-
04/03 03:56
5 Floralia YOSHIFUTO MIZUNO Kodai Asano SP
04/02 11:26
-
04/03 03:56
6 Vite Deesse MASAHARU FUJITA Seigo Tsukamoto SP
04/02 11:26
-
04/03 03:56