Pts

1 2 3
Vladimir Voronenko 7 15 8
Anatolii Levshyn 11 17 11