Pts

1 2 3 4
Ruslan Onishchenko 11 7 11 11
Maksim Butkov 5 11 5 8