Cursa 9 Urawa 2021-07-22 08:14

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
11 Vacation Kenichi Takatsuki Seiji Yamazaki
10 Uwasano Shibuko K Okada Joji Wada
8 Dream Roman Kazuma Yabuguchi Tetsuya Takahashi 12.000
07/22 09:21
7 Neo Material Hirotsugu Ozawa Kosei Akimoto 10.000
07/22 09:21
1 Miyake Masakazu Kawashima Ryuji Tatsushiro
3 Ensemble Life Hikaru Yamakosi Shoya Hozono
1 Puripuri Queendom Maki Hirayama Naoya Hashimoto 15.000
07/22 09:21
10.000
07/22 09:21
0 Log House 1.900
07/22 09:11
3.600
07/22 09:22
5 Rouse Up Eikichi Gobo Dai Okada 19.000
07/22 09:21
26.000
07/22 09:22
3 T Performer Morio Kawamura Mai Fukuhara 101.000
07/22 09:21
4 Erimo Misaki K Okada Wataru Fujie 21.000
07/22 09:21
29.000
07/22 09:21
2 Mumty King Tomohiro Arai Masashige Honda
5 Grand Bonheur Satoshi Kokubo Tsubasa Sasagawa
6 Meiner Sieger Tamotsu Yokoyama Mai Fukuhara
0 Country Road 1.850
07/22 09:11
2.700
07/22 09:22
4 Antinous Terunobu Fujita Takayuki Yano
0 Best Macho
8 Daisy Carnival Tsukasa Kaibazawa Tadanari Konno
0 Danon Regina
2 Kamino Yuriko Hirotsugu Ozawa Shinobu Sakai 3.100
07/22 09:21
10 Gold Cast Masami Yoshida Toshio Uchida 15.000
07/22 09:21
10.000
07/22 09:22