Pts

1 2 3 4 5
Ilya Novikov 12 5 4 11 11
Alexander Skrebnev 10 11 11 8 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Alexander Skrebnev
 • Game 1 Race to 5 - Alexander Skrebnev
 • Game 1 Race to 7 - Ilya Novikov
 • Game 1 Race to 9 - Ilya Novikov
 • Score After Game 1 - 12-10
 • Game 1 - Ilya Novikov won 12-10
 • Game 2 Race to 3 - Alexander Skrebnev
 • Game 2 Race to 5 - Alexander Skrebnev
 • Game 2 Race to 7 - Alexander Skrebnev
 • Game 2 Race to 9 - Alexander Skrebnev
 • Score After Game 2 - 5-11
 • Game 1 - Ilya Novikov won 12-10
 • Game 3 Race to 3 - Alexander Skrebnev
 • Game 3 Race to 5 - Alexander Skrebnev
 • Game 3 Race to 7 - Alexander Skrebnev
 • Game 3 Race to 9 - Alexander Skrebnev
 • Score After Game 3 - 4-11
 • Game 2 - Alexander Skrebnev won 5-11
 • Game 4 Race to 3 - Alexander Skrebnev
 • Game 4 Race to 5 - Ilya Novikov
 • Game 4 Race to 7 - Ilya Novikov
 • Game 4 Race to 9 - Ilya Novikov
 • Score After Game 4 - 11-8
 • Game 3 - Alexander Skrebnev won 4-11
 • Game 5 Race to 3 - Ilya Novikov
 • Game 5 Race to 5 - Ilya Novikov
 • Game 5 Race to 7 - Ilya Novikov
 • Game 5 Race to 9 - Ilya Novikov
 • Score After Game 5 - 11-7
 • Game 5 - Ilya Novikov won 11-7