Pts

1 2 3 4 5
Evgeny Ivanov 7 5 11 11 12
Yevhenii Sokoltsov 11 11 9 3 10

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 1 Race to 5 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 1 Race to 7 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 1 Race to 9 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 1 - Yevhenii Sokoltsov won 7-11
 • Score After Game 1 - 7-11
 • Game 2 Race to 3 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 2 Race to 5 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 2 Race to 7 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 2 Race to 9 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 2 - Yevhenii Sokoltsov won 5-11
 • Score After Game 2 - 5-11
 • Game 3 Race to 3 - Yevhen Ivanov
 • Game 3 Race to 5 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 3 Race to 7 - Yevhen Ivanov
 • Game 3 Race to 9 - Yevhenii Sokoltsov
 • Game 3 - Yevhen Ivanov won 11-9
 • Score After Game 3 - 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Yevhen Ivanov
 • Game 4 Race to 5 - Yevhen Ivanov
 • Game 4 Race to 7 - Yevhen Ivanov
 • Game 4 Race to 9 - Yevhen Ivanov
 • Game 4 - Yevhen Ivanov won 11-3
 • Score After Game 4 - 11-3
 • Game 5 Race to 3 - Yevhen Ivanov
 • Game 5 Race to 5 - Yevhen Ivanov
 • Game 5 Race to 7 - Yevhen Ivanov
 • Game 5 Race to 9 - Yevhen Ivanov
 • Game 5 - Yevhen Ivanov won 12-10
 • Score After Game 5 - 12-10