B 1913 v Viby 2021-04-17 11:00

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gazde 0.60 1.40 0.40 1.20 3.80
Oaspeti 1.00 2.60 1.20 1.80 4.80
Total 1.60 4.00 1.60 3.00 8.60
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gazde 0.60 1.40 1.10 0.90 3.40
Oaspeti 0.70 2.00 0.90 2.00 4.80
Total 1.30 3.40 2.00 2.90 8.20