B 1913 v Kolding B 2020-10-17 11:00

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gazde 0.60 1.20 1.80 3.80 3.00
Oaspeti 0.00 0.80 1.60 2.40 5.00
Total 0.60 2.00 3.40 6.20 8.00
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Gazde - 1.20 - 2.70 -
Oaspeti 0.30 0.70 1.50 2.80 4.50
Total - 1.90 - 5.50 -

Live Streaming