Pts

1 2 3 4 5
Artem Tkachenko 11 4 3 11 11
Pavlo Volkov 6 11 11 9 5

Events

 • Game 1 Race to 3 - Artem Tkachenko
 • Game 1 Race to 5 - Artem Tkachenko
 • Game 1 Race to 7 - Artem Tkachenko
 • Game 1 Race to 9 - Artem Tkachenko
 • Game 1 - Artem Tkachenko won 11-6
 • Score After Game 1 - 11-6
 • Game 2 Race to 3 - Pavlo Volkov
 • Game 2 Race to 5 - Pavlo Volkov
 • Game 2 Race to 7 - Pavlo Volkov
 • Game 2 Race to 9 - Pavlo Volkov
 • Game 2 - Pavlo Volkov won 4-11
 • Score After Game 2 - 4-11
 • Game 3 Race to 3 - Pavlo Volkov
 • Game 3 Race to 5 - Pavlo Volkov
 • Game 3 Race to 7 - Pavlo Volkov
 • Game 3 Race to 9 - Pavlo Volkov
 • Game 3 - Pavlo Volkov won 3-11
 • Score After Game 3 - 3-11
 • Game 4 Race to 3 - Artem Tkachenko
 • Game 4 Race to 5 - Artem Tkachenko
 • Game 4 Race to 7 - Artem Tkachenko
 • Game 4 Race to 9 - Artem Tkachenko
 • Game 4 - Artem Tkachenko won 11-9
 • Score After Game 4 - 11-9
 • Game 5 Race to 3 - Artem Tkachenko
 • Game 5 Race to 5 - Artem Tkachenko
 • Game 5 Race to 7 - Artem Tkachenko
 • Game 5 Race to 9 - Artem Tkachenko
 • Game 5 - Artem Tkachenko won 11-5
 • Score After Game 5 - 11-5