Dimitry Filyukov

Exhibition 03/27 18:20 - Dimitry Filyukov v Vladislav Zaytsev 4-6,4-6
Exhibition 03/26 04:50 - Andrei Uskov v Dimitry Filyukov 4-6,3-6
Exhibition 03/25 05:19 - Alexey Yurgens v Dimitry Filyukov 6-3,5-4
Exhibition 03/23 19:40 - Vadim Nehitrov v Dimitry Filyukov 6-3,6-4
Exhibition 03/21 04:50 - Dimitry Filyukov v Dmitry Paklin 6-4,6-3
Exhibition 03/19 04:50 - Vladislav Zaytsev v Dimitry Filyukov 4-6,4-6