Proletarii Hokkeya

Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/27 10:25 - Kalininskiy Front v Proletarii Hokkeya - Cancelled
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/27 08:15 - Proletarii Hokkeya v Tsentrovye Kulturologi - Cancelled
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/27 07:10 - Proletarii Hokkeya v Kalininskiy Front - Cancelled
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/27 05:00 - Tsentrovye Kulturologi v Proletarii Hokkeya - Cancelled
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/26 09:20 - Belye Ldiny v Proletarii Hokkeya W 4-6
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/26 08:15 - Kalininskiy Front v Proletarii Hokkeya L 5-3
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/26 06:05 - Proletarii Hokkeya v Belye Ldiny W 6-2
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/26 05:00 - Proletarii Hokkeya v Kalininskiy Front D 2-2
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/25 09:20 - Sinie Tigry v Proletarii Hokkeya W 2-3
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/25 08:15 - Tsentrovye Kulturologi v Proletarii Hokkeya W 4-5
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/25 06:05 - Proletarii Hokkeya v Sinie Tigry L 4-6
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/25 05:05 - Proletarii Hokkeya v Tsentrovye Kulturologi W 4-2
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/24 10:25 - Tsentrovye Kulturologi v Proletarii Hokkeya W 3-6
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/24 08:15 - Proletarii Hokkeya v Kalininskiy Front L 4-5
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/24 07:10 - Proletarii Hokkeya v Tsentrovye Kulturologi L 3-6
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/24 05:00 - Kalininskiy Front v Proletarii Hokkeya L 6-5
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/23 10:25 - Proletarii Hokkeya v Kalininskiy Front L 4-6
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/23 09:20 - Proletarii Hokkeya v Belye Ldiny W 7-2
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/23 07:10 - Kalininskiy Front v Proletarii Hokkeya W 2-4
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/23 06:05 - Belye Ldiny v Proletarii Hokkeya L 6-5
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/20 10:25 - Kalininskiy Front v Proletarii Hokkeya W 4-8
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/20 08:15 - Proletarii Hokkeya v Tsentrovye Kulturologi L 2-3
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/20 07:10 - Proletarii Hokkeya v Kalininskiy Front L 3-4
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/20 05:00 - Tsentrovye Kulturologi v Proletarii Hokkeya W 0-1
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/19 08:14 - Kalininskiy Front v Proletarii Hokkeya L 4-3
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/19 08:11 - Belye Ldiny v Proletarii Hokkeya D 1-1
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/19 06:03 - Proletarii Hokkeya v Belye Ldiny D 1-1
Liga Pro Short Hockey - 3 x 10 minute 03/19 05:00 - Proletarii Hokkeya v Kalininskiy Front L 1-2