Andrey Tsikhotskiy

Results

Ucraina - TT Cup 03/02 13:10 - Andrey Tsikhotskiy v Aleksandr Kuharchuk W 3-1
Ucraina - TT Cup 03/02 13:02 - Andrey Tsikhotskiy v Oleksandr Kuharchuk W 3-1
Ucraina - TT Cup 03/02 12:00 - Andrey Tsikhotskiy v Oleksandr Kuharchuk L 1-3
Ucraina - TT Cup 03/02 10:50 - Oleksandr Kostiuk v Andrey Tsikhotskiy W 1-3
Ucraina - TT Cup 03/02 09:05 - Igor Vatsyn v Andrey Tsikhotskiy W 1-3
Ucraina - TT Cup 03/02 07:20 - Volodymyr Tuchkevych v Andrey Tsikhotskiy W 2-3
Ucraina - TT Cup 03/01 20:45 - Aleksandr Kuharchuk v Andrey Tsikhotskiy W 1-3
Ucraina - TT Cup 03/01 19:00 - Volodymyr Tuchkevych v Andrey Tsikhotskiy W 2-3
Ucraina - TT Cup 03/01 18:25 - Andrey Tsikhotskiy v Ihor Matsehora W 3-1
Ucraina - TT Cup 03/01 16:05 - Andrey Tsikhotskiy v Aleksandr Kuharchuk W 3-1
Ucraina - TT Cup 03/01 14:20 - Andrey Tsikhotskiy v Oleksandr Kostiuk L 2-3
Ucraina - TT Cup 02/27 12:35 - Andrey Tsikhotskiy v Sergey Gilitukha L 2-3