Vasily Shirshov

Moscova - Liga Pro 04/10 02:00 - Vasily Shirshov v Ivan Pandur View
Moscova - Liga Pro 04/10 01:30 - Andrey Babkin v Vasily Shirshov View
Moscova - Liga Pro 04/10 00:00 - Vasily Shirshov v Andrey Menshikov View
Moscova - Liga Pro 04/09 14:00 - Sergey Kuzmin v Vasily Shirshov 1-3
Moscova - Liga Pro 04/09 13:00 - Ivan Pandur v Vasily Shirshov 3-2
Moscova - Liga Pro 04/09 12:30 - Vasily Shirshov v Andrey Menshikov 2-3
Moscova - Liga Pro 04/09 03:08 - Vasily Shirshov v Ivan Pandur 11-9
Moscova - Liga Pro 04/09 02:30 - Vasily Shirshov v Ivan Pandur 2-3
Moscova - Liga Pro 04/09 01:00 - Vasily Shirshov v Sergey Kuzmin 2-3
Moscova - Liga Pro 04/09 00:00 - Andrey Menshikov v Vasily Shirshov 2-3
Moscova - Liga Pro 04/08 15:30 - Andrey Menshikov v Vasily Shirshov 2-3
Moscova - Liga Pro 04/08 14:30 - Vasily Shirshov v Ivan Pandur 3-2
Moscova - Liga Pro 04/08 13:00 - Vasily Shirshov v Sergey Kuzmin 3-1
Moscova - Liga Pro 04/08 12:00 - Andrey Menshikov v Vasily Shirshov 3-0
Moscova - Liga Pro 04/08 03:00 - Andrey Menshikov v Vasily Shirshov 2-3
Moscova - Liga Pro 04/08 02:30 - Sergey Kuzmin v Vasily Shirshov 3-2
Moscova - Liga Pro 04/08 01:30 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 0-3
Moscova - Liga Pro 04/08 00:30 - Andrey Menshikov v Vasily Shirshov 3-1
Moscova - Liga Pro 04/07 03:30 - Vasily Shirshov v Ivan Pandur 3-1
Moscova - Liga Pro 04/07 02:00 - Vasily Shirshov v Ivan Pandur 3-0
Moscova - Liga Pro 04/07 01:30 - Andrey Menshikov v Vasily Shirshov 1-3
Moscova - Liga Pro 04/07 00:00 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 1-3
Moscova - Liga Pro 04/06 15:30 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 1-3
Moscova - Liga Pro 04/06 14:00 - Sergey Kuzmin v Vasily Shirshov 1-3
Moscova - Liga Pro 04/06 13:00 - Ivan Pandur v Vasily Shirshov 2-3
Moscova - Liga Pro 04/06 12:30 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 3-1
Moscova - Liga Pro 04/06 03:00 - Vasily Shirshov v Ivan Pandur 11-5
Moscova - Liga Pro 04/06 03:00 - Vasily Shirshov v Ivan Pandur 3-0
Moscova - Liga Pro 04/06 01:00 - Vasily Shirshov v Sergey Kuzmin 0-3
Moscova - Liga Pro 04/06 00:00 - Andrey Menshikov v Vasily Shirshov 1-3