Czech Liga Pro

Fixtures

DateRGazde v Oaspeti-
11-6 - Michal Regner v Jan Svoboda 7-7
01/20 07:30 - Daniel Salomon v Jiri Louda View
01/20 08:00 - Jan Svoboda v Daniel Salomon View
01/20 08:30 - Jiri Louda v Michal Regner View
01/20 09:00 - Michal Regner v Daniel Salomon View
01/20 09:30 - Jan Svoboda v Jiri Louda View
01/20 11:00 - Tibor Batthyany v Milan Urban View
01/20 11:30 - Ales Barton v Miroslav Svedik View
01/20 12:00 - Milan Urban v Ales Barton View
01/20 12:30 - Miroslav Svedik v Tibor Batthyany View
01/20 13:00 - Tibor Batthyany v Ales Barton View
01/20 13:30 - Milan Urban v Miroslav Svedik View

Results

Date R Gazde v Oaspeti -
01/19 22:30 - Lukas Boruvka v Richard Vyborny 2-3
01/19 22:17 - Petr Shilgan v Josef Medek 0-3
01/19 21:30 - Josef Medek v Lukas Boruvka 2-3
01/19 21:30 - Michal Blinka v Lukas Boruvka View
01/19 21:00 - Petr Silhan v Richard Vyborny 2-3
01/19 20:30 - Lukas Boruvka v Petr Silhan 0-3
01/19 20:00 - Josef Medek v Richard Vyborny 1-3
01/19 20:00 - Michal Blinka v Richard Vyborny View
01/19 19:30 - Richard Vyborny v Lukas Boruvka 0-3
01/19 19:00 - Petr Silhan v Josef Medek 2-3
01/19 19:00 - Petr Silhan v Michal Blinka View
01/19 18:30 - Jan Kanera v Petr Bradac 2-3